Zápisnice OZ

Milý spoluobčania,
na tomto mieste si môžete pozrieť alebo aj stiahnúť do počítača zápisne zo zasadaní Obecného zastupiteľstva Stará Lehota.