WIFI PRE TEBA - Obec Stará Lehota

korona

Počasie

 

Úradná a informačná tabuľa obce Stará Lehota - Oznamy

Čítať ďalej: WIFI PRE TEBA - Obec Stará Lehota

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Stará Lehota, Stará Lehota 35, 916 35

Názov projektu:

WIFI PRE TEBA – Obec Stará Lehota

Miesto realizácie projektu:

Obec Stará Lehota

Výšku poskytnutého NFP:  14 250,-€

Stručný opis projektu:

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie

OZNAM

Obec Stará Lehota, ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu, v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom  č. 442/2002 Z. z. nariaďuje:

Do stanoveného termínu 31.03.2021 zriadenie vodomernej šachty s vodomernou zostavou a výmenu prípojného potrubia za plastové, z dôvodu že pôvodné potrubie je po životnosti.

Peter Michalka – starosta

OZNAM

Oznamujeme všetkým majiteľom rekreačných chát v oblasti Bezovec v k.ú. Stará Lehota,

že na parkovisku pod Bezovcom je vytvorené zberné miesto
pre komunálny odpad
/kontajner/ a separovaný odpad – sklo /kontajner/ a plasty /vrecia/.
Kľúče od ohradníka si môžu majitelia rekreačných chát vyzdvihnúť v úradných hodinách                   


Our website is protected by DMC Firewall!