Zabezpečenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Stará Lehota

WIFI PRE TEBA - Obec Stará Lehota

 

LogoZMO TT

 

 

Počasie

 

Úradná a informačná tabuľa obce Stará Lehota - Oznamy

Groovy 2

Všeobecné údaje

Vyhlasovateľ obec Stará Lehota vyhlásil dňa 30.04.2024 výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Stará Lehota uzn. č. 5/2024. Toto vyhlásenie bolo zverejnené na nasledujúcich miestach:

1.       úradná tabuľa pred OcU

2.       Webová stránka obce - úradná tabuľa

Voľba Hlavného kontrolóra sa uskutočnila 21.06.2024 o 18.00 na Obecnom úrade Stará Lehota na IV. zasadnutí obecného

Obec Stará Lehota v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p., v súlade s §9aa ods. 2 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.  

zverejňuje zámer prenajať svoj majetok

Predmetom je prenájom pozemkov:

E KN parc. č. 878, 1280, 1301, 1751, 1798, 1807, druh pozemkov orná pôda, vedené na LV č.863, v celkovej výmere 18429 m²,

E KN parc. č. 887, 888, 1819/1 1819/2, druh pozemkov lesný pozemok, vedené na LV č. 863, v celkovej výmere 5

Žiadame občanov, aby si upratali okolie svojich hrobov na cintoríne a dodržiavali maximálne 5 svietnikov na hrob.

 

S poďakovaním 

Peter Michalka

starosta obce

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (1712902937350.jpg)foto14758 kB
Stiahnuť tento súbor (1712902937355.jpg)1712902937355.jpg3686 kB
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (GDPR_kamery_StaraLehota.pdf)GDPR_kamery_StaraLehota.pdf131 kB

Oznamujeme občanom, že do 31. januára 2024 treba mať uhradený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024, pričom dostanete novú samolepku na odpadové nádoby platnú od 01.02.2024. Stará samolepka má platnosť do konca januára. 

Po uhradení poplatku na bankový účet si treba vyzdvihnúť samolepku na obecnom úrade.

 

Peter Michalka

starosta obce

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (kalendár-vývozu-2024.pdf)kalendár-vývozu-2024.pdf116 kB

Zmena vývozného dňa zmesového komunálneho odpadu

Oznamujeme Vám z prevádzkových dôvodov zmenu vývozného dňa zmesového komunálneho odpadu (ZKO) v obci od 1.1.2024:

Modrovka, Modrová, Stará Lehota, Nová Lehota - zmena vývozného dňa ZKO z nepárneho utorka na nepárnu stredu.

Prvý vývoz v novom roku bude 3.1.2024.

Prehľadný kalendár vývozu odpadu na I. kvartál 2024 bude zverejnený koncom mesiaca december.

 
 

RTVS

Zvony nad krajinou obec Stará Lehota

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709/2178739

 

Uložiť
Predvoľby používateľa cookies
Používame súbory cookie, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak používanie súborov cookie odmietnete, nemusia tieto webové stránky fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Ďalšie informácie
Cookies
Nevyhnutné cookies
Prijať
Odmietnuť