WIFI PRE TEBA - Obec Stará Lehota

korona

Banner SODB na sociálne siete obce

Počasie

 

Úradná a informačná tabuľa obce Stará Lehota - Oznamy

Oznamujeme občanom,

že testovanie na ochorenie COVID-19,

bude sa konať dňa 06.03.2021 /sobota/, v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod.,

v spoločenskej miestnosti, Stará Lehota č. 35.

Oznamujeme občanom,

že s účinnosťou od 8.2.2021 až do odvolania núdzového stavu, 

Obecný úrad v Starej Lehote bude s úradnými stránkami komunikovať 

len poštou, telefonicky alebo e-mailom.

Vo výnimočnom prípade osobne, po telefonickej dohode a s predloženým

negatívnym testom na ochorenie Covid-19.

Čítať ďalej: Wifi pre Teba

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKF6

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Stará Lehota, Č.35, 916 35 Stará Lehota

Miesto realizácie: Obec Č.35, 916 35 Stará Lehota

Výška nenávratného finančného

Čítať ďalej: Upozornenie pre majiteľov psov

 

Vážení majitelia psov,

žiadame Vás, aby ste na verejných priestranstvách používali vôdzku na psov a aby ste očistili priestor po znečistení exkrementami !!

 

Čítať ďalej: WIFI PRE TEBA - Obec Stará Lehota

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Stará Lehota, Stará Lehota 35, 916 35

Názov projektu:

WIFI PRE TEBA – Obec Stará Lehota

Miesto realizácie projektu:

Obec Stará Lehota

Výšku poskytnutého NFP:  14 250,-€

Stručný opis projektu:

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie

OZNAM

Obec Stará Lehota, ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu, v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom  č. 442/2002 Z. z. nariaďuje:

Do stanoveného termínu 31.03.2021 zriadenie vodomernej šachty s vodomernou zostavou a výmenu prípojného potrubia za plastové, z dôvodu že pôvodné potrubie je po životnosti.

Peter Michalka – starosta

OZNAM

Oznamujeme všetkým majiteľom rekreačných chát v oblasti Bezovec v k.ú. Stará Lehota,

že na parkovisku pod Bezovcom je vytvorené zberné miesto
pre komunálny odpad
/kontajner/ a separovaný odpad – sklo /kontajner/ a plasty /vrecia/.
Kľúče od ohradníka si môžu majitelia rekreačných chát vyzdvihnúť v úradných hodinách                   


Our website is protected by DMC Firewall!