Momentálne nepriebeha žiadne verejne obstarávanie.