Informačná tabuľa obce

Celoplošný skríning na ochorenie Covid-19

 

Oznamujeme občanom,

že v súlade s uznesením vlády SR č. 30/2021,

Celoplošný skríning na ochorenie Covid-19,

v obci Stará Lehota sa uskutoční dňa 24.01.2021 /nedeľa/,

v čase: od 8.00 hod. do 16.00 hod.  /od 11.30 hod. do 12.00 hod. - prestávka/,

v spoločenskej miestnosti na adrese Stará Lehota 35.

 

Čítať ďalej: WIFI PRE TEBA - Obec Stará Lehota

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Stará Lehota, Stará Lehota 35, 916 35

Názov projektu:

WIFI PRE TEBA – Obec Stará Lehota

Miesto realizácie projektu:

Obec Stará Lehota

Výšku poskytnutého NFP:  14 250,-€

Stručný opis projektu:

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Stará Lehota k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

OZNAM

Obec Stará Lehota, ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu, v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom  č. 442/2002 Z. z. nariaďuje:

Do stanoveného termínu 31.03.2021 zriadenie vodomernej šachty s vodomernou zostavou a výmenu prípojného potrubia za plastové, z dôvodu že pôvodné potrubie je po životnosti.

Peter Michalka – starosta obce

Č. t. 0905 415 912

OZNAM

Oznamujeme všetkým majiteľom rekreačných chát v oblasti Bezovec v k.ú. Stará Lehota,

že na parkovisku pod Bezovcom je vytvorené zberné miesto
pre komunálny odpad
/kontajner/ a separovaný odpad – sklo /kontajner/ a plasty /vrecia/.
Kľúče od ohradníka si môžu majitelia rekreačných chát vyzdvihnúť v úradných hodinách                                         


DMC Firewall is a Joomla Security extension!