Zabezpečenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Stará Lehota

WIFI PRE TEBA - Obec Stará Lehota

 

LogoZMO TT

 

 

Počasie

 

Úradná a informačná tabuľa obce Stará Lehota - Oznamy

Všeobecné údaje

Vyhlasovateľ obec Stará Lehota vyhlásil dňa 30.04.2024 výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Stará Lehota uzn. č. 5/2024. Toto vyhlásenie bolo zverejnené na nasledujúcich miestach:

1.       úradná tabuľa pred OcU

2.       Webová stránka obce - úradná tabuľa

Voľba Hlavného kontrolóra sa uskutočnila 21.06.2024 o 18.00 na Obecnom úrade Stará Lehota na IV. zasadnutí obecného

Poj leto nemeškaj

Obec Stará Lehota v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p., v súlade s §9aa ods. 2 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.  

zverejňuje zámer prenajať svoj majetok

Predmetom je prenájom pozemkov:

E KN parc. č. 878, 1280, 1301, 1751, 1798, 1807, druh pozemkov orná pôda, vedené na LV č.863, v celkovej výmere 18429 m²,

E KN parc. č. 887, 888, 1819/1 1819/2, druh pozemkov lesný pozemok, vedené na LV č. 863, v celkovej výmere 5

Žiadame občanov, aby si upratali okolie svojich hrobov na cintoríne a dodržiavali maximálne 5 svietnikov na hrob.

 

S poďakovaním 

Peter Michalka

starosta obce

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (1712902937350.jpg)foto14758 kB
Stiahnuť tento súbor (1712902937355.jpg)1712902937355.jpg3686 kB
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (GDPR_kamery_StaraLehota.pdf)GDPR_kamery_StaraLehota.pdf131 kB
Uložiť
Predvoľby používateľa cookies
Používame súbory cookie, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak používanie súborov cookie odmietnete, nemusia tieto webové stránky fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Ďalšie informácie
Cookies
Nevyhnutné cookies
Prijať
Odmietnuť