Na základe podmienok obchodnej verejnej súťaže predložili v určenej lehote ponuku nasledujúci navrhovatelia:

1.  Parcela registra  E KN 1522/5 – lesný pozemok o výmere 2322 m2 

Peter Malovec, Výhonská 3, 831 06 Bratislava

Magdaléna Podolanová, Budovateľská 19, 821 08 Bratislava

a

Ladislav Csimma, 925 81 Diakovce 140.

V súlade so stanoveným kritériom na vyhodnotenie návrhov sa úspešným uchádzačom stal navrhovateľ:

Peter Malovec a Magdaléna Podolanová.

 

2.  Parcela registra  E KN 1523/1 – lesný pozemok o výmere 1429 m2 

Gabriel Dömötör, Mlynská 58, 900 44 Tomášov

Katarína Hetényi, Odborárska 4107/2, 921 01 Banka

Richard Šutovský, Eugena Suchoňa 29, 921 01 Piešťany

V súlade so stanoveným kritériom na vyhodnotenie návrhov sa úspešným uchádzačom stal navrhovateľ:

Richard Šutovský.


DMC Firewall is a Joomla Security extension!