V oci pôsobí ŠK Bezovec Stará Lehota - Futbalový oddiel