Všeobecné závazné nariadenia

Podľa § 6 ods. 1 a 2 Zákona č. 479/2010 Zb. o obecnom zriadení môže obec vydávať dva druhy nariadení:

VZN vydávané na plnenie úloh samosprávy obce
VZN vydávané vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy.

Podľa článku 68 Ústavy SR: „Vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže obec a vyšší územný celok vydávať všeobecne záväzné nariadenia."

Všeobecné závazné nariadenia majú platnosť na území obce.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd