OZNAM

Oznamujeme všetkým majiteľom rekreačných chát v oblasti Bezovec v k.ú. Stará Lehota,

že na parkovisku pod Bezovcom je vytvorené zberné miesto
pre komunálny odpad
/kontajner/ a separovaný odpad – sklo /kontajner/ a plasty /vrecia/.
Kľúče od ohradníka si môžu majitelia rekreačných chát vyzdvihnúť v úradných hodinách                                         
na Obecnom úrade v Starej Lehote.
Miestny poplatok za komunálny odpad bude vyrubený rozhodnutím a zaslaný daňovníkovi                                    spolu s rozhodnutím dane z nehnuteľností za rok 2020.


OcÚ Stará Lehota č.t.: 033/7789324
Peter Michalka - starosta obce 0905 415912


DMC Firewall is a Joomla Security extension!