Erb obce Stará Lehota

V zelenom štíte na striebornej pažiti striebrovlasý, zlatobradý biskup - svätý Mikuláš - v striebornom, zlatolemom rúchu v pravici so zlatou priklonenou berlou, v ľavici pred sebou s tromi zlatými guľami (1, 2) na zlatej knihe.

Vlajka obce Stará Lehota

 

 Pečať obce Stará Lehota     

Komentár: Hagiografický motív podľa odtlačku pôvodnej pečate obce z 18. stor. Prijatý v r. 1998.

Signatúra HR SR: S-136/1998

Autori: Ivan Mrva, Dagmar Mrvová

Our website is protected by DMC Firewall!