Tu si môžete pozrieť a stiahnuť posledné Všeobecne záväzné nariadenia obce Stará Lehota.

VZN do 2019